Bil och Bussrutor
hus

Glasmästeri Uppsala

Vi erbjuder både traditionellt hantverk och modern glasteknologi av högsta kvalitet. Mångsidigheten är nyckelord och spetskunskaper kring nya användningar av glas ger beställare och konsumenter stora möjligheter att skapa attraktiva och funktionella miljöer med ljus och komfort, säkerhet och energibesparing.

I över 40 år har vi funnits vid Vaksalagatan, 1996 flyttade vi ut till våra nuvarande lokaler på Vaksalagatan 49. Här bedriver vi verksamhet innom bilglas, planglas och inramning.